13 January 2012

Art & Theatre News : नाट्य लेखन स्पर्धा

                                                         नाट्य लेखन स्पर्धा 


 आयोजक: अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद 
संहिता: दोन अंकी, पूर्णतया नवीन 
बक्षीस: प्रथम क्रमांक: २१,०००/- 
            दुसरे : ११,०००/-
           तिसरे: ७,०००/- 
           उत्तेजनार्थ: ३,०००/-
शेवटची तारीख: ३१ जानेवारी 
पत्ता: अ. भा. मराठी नाट्य परिषद,
         यशवंतराव चव्हाण नाट्य संकुल,
         मनमाला टंक रोड, माहीम 
         मुंबई - २६ 
वेळ : दु. ४:०० ते ६:०० 
फोन नंबर: २४३००५९४ , २४३७७६४९ 
बातमी : १२ जानेवारी महाराष्ट्र टाईम्स मध्ये 

Also check out

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ashwamedh Kalamanch's Webseries 'Hasya Jatra'